Op D.V. 14 oktober is er het jaarlijks symposium Hoogbegaafdheid op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Het thema is “Hoe zien we de (hoog)begaafde leerlingen in het PO en het VO?”.  Sprekers zijn Mirjam Floor van Driestar Educatief en Floortje Wullschleger van Choochem.

Aansluitend aan de hoofdlezing zijn er veel verschillende workshops.

Bekijk het programma van het Symposium_Hoogbegaafdheid en meld je aan! Aanmelden kan via dit formulier.