Als CHE willen we de doordenking van kunst, cultuur en technologie stimuleren. Juist vanuit onze identiteit zijn er veel vragen te stellen en versterkt bezinning altijd onze beroepspraktijk. Er zijn veel traditionele bronnen die ons kunnen voeden.

Rond een aantal bestaande initiatieven (zie hieronder dit artikel) willen we zoeken naar een intensiever contact rond specifieke vakken en opleidingen, en zoeken daartoe collega’s binnen het I&K Netwerk.

In een professionele leergemeenschap (PLG) kunnen we elkaar bemoedigen, kennis verdiepen, vakinhouden delen, en door elkaar rond ons vak te ontmoeten het christelijke onderwijs uiteindelijk versterken.

De CHE zet ook in op praktische vormen van samenwerking en ondersteuning, en op concrete uitkomsten: daartoe zetten we de MediaHUB in als partner.

De MediaHUB (www.mediahubede.nl) is een publiek – private samenwerking tussen het HBO en het MBO, de CHE en een commerciële trainer. We brengen ondernemers in de creatieve sector en het onderwijs bij elkaar, rond vormgeving, media en technologie. Jaarlijks werken er minimaal drie MBO stagiaires die multimediale producten maken.

Alice, Wouter en Arnout van het HUB-team.

Met drie collegae van de opleidingen Journalistiek & Communicatie zoeken we naar samenwerkingen met het VO. Zo ondersteunen we nu al Profielwerkstukken, verzorgen we een Cultuurklas (een pre-HBO traject) en ondersteunen we een regionaal Docent Ontwikkelteam in het VO.

 

Maar: we zouden meer voor het christelijke VO kunnen betekenen. Daartoe deze oproep! 

 

Wat is het doel van deze PLG?

We denken allereerst aan een netwerkfunctie: we moeten elkaar leren kennen en dus eerst een ontmoeting organiseren van geïnteresseerden. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af wat er te halen is, en dat is een goede vraag.

Wat er uit deze eerste en wellicht tweede bijeenkomst komt, is vanzelfsprekend afhankelijk van de deelnemers en hun vragen, hun aanbod en onze gedeelde wensen.

Binnen de CHE leven er diverse vragen die we als voorbeeld kunnen geven. Zo noemde een directeur het format van een soort theologische Andere Tijden en gaf een collega aan dat wellicht een game-website voor het VO interessant was.

We hebben in de MediaHUB ervaring met kennisclips en zouden die willen uitbreiden, rond thema’s als vormgeving & film (technisch) en identiteitsthema’s. Ook heeft de CHE goede faciliteiten voor bijvoorbeeld een conferentie, studioprogramma’s, online bijeenkomsten en workshops.

Nog enkele beelden: Is een worldview game voor VO en HBO denkbaar? Of organiseren we eerst enige tijd een leeskring? Zijn er bijvoorbeeld goede teksten die een video of podcast behoeven? Kortom: welke thema’s kunnen ons nieuwe netwerk op welke wijze ondersteunen?

Mogelijke CKV-thema’s om binnen een PLG te doordenken.

 

Deze PLG moet een meerwaarde aan jouw beroepspraktijk leveren. Naast de mogelijke ontwikkeling van identitaire producten, voor zowel VO docenten als voor HO studenten, zoeken we vooral naar het gesprek en de bezinning tussen vakgenoten in het christelijk onderwijs.

Daarna volgt vanzelf (met een beetje hulp) de rest. Van Harte Welkom!

Alice Kolman, Arnaut van der Hauw en Wouter van Grootheest

 Meld je aan via wvgrootheest@che.nl

Graag met enkele motiverende zinnen en je vak / takenpakket, en je ontvangt t.z.t. een datumprikker.

Uit ons onderzoek (2017) blijkt dat er door veel CKV-docenten veel wordt gedaan, maar tegelijkertijd blijkt dat dat erg geïsoleerd gebeurd. Hoe mooi en verrijkend zou het zijn om daar verandering in aan te brengen! 

  

Tot slot:

Wat is de doelgroep?

 

 1. Docenten CKV (VO/VMBO)
 2. Docenten DVPR (VMBO)
 3. Docenten TOVO (VO)
 4. Geïnteresseerden rond bezinning, identiteit, kunst, cultuur, media & filosofie (VO/MBO/HBO)

 

Wat is er al in het Netwerk I&K aanwezig rond CKV?

Een klein onderzoek in de Nieuwsbrieven leverden enige aandacht voor CKV op:

 • Goede doelen opdracht bij BV (febr 2020)
 • Lesidee Kunst (maart 2020, met een link naar What If Learning)
 • Omgaan met spotprenten (november 2020)
 • Interview met een CKV docent (maart 2019)
 • Een link naar De ongelooflijke podcast (met media verhalen, april 2019)
 • Een Uit de lespraktijk met een link naar een film tip / handleiding bij de Thomaswebsite met subsite Filmfiches (mei 2019)
 • Een GRIP nascholing met een workshop van Kunst Educatie Nederland (oktober 2019)
 • Een link naar een blog over culturen (november 2019)
 • Een lessenserie over Lifestyle in de Culture Class (januari 2018)
 • Een lesidee vanuit een verslag over het maken van een krant (december 2018)

 

Mogelijk voorbeeld: de docenten Nederlands van de Netwerkscholen hebben sinds 2020 een database waarin ze zaken delen.

Enkele sleutelteksten (zeer subjectief)

 

Nicolas Wolterstorff: Art Rethought: The Social Practices of Art (OUP, 2015)

Div. Auteurs: Kunst D.V. (Buijten & Schipperheijn, 2021)

Wessel Stoker: God opnieuw verbeeld (de Vrije Uitgevers, 2019)

Terry Glaspey: 75 Masterpieces Every Christian Should Know (Moody Publishers, 2021)

Ewald Mackay: Een leeskamer in het grote huis (De Banier, 2016)

Barry Taylor & Robert Johnston: Entertainment Theology (Baker Publishing Group, 2008)

Craig Detweiler & Barry Taylor: A Matrix of Meanings (Baker Publishing Group, 2003)

James K. Smith: Imagining the Kingdom (Baker Publishing Group, 2013)

Ted Turnau: Popologetics (PRP Books, 2012)

Div. Auteurs: De Bijbel Cultureel (Uitgeverij Meinema, 2010)

Paul Schrader: Transcendental Style in Film (UCP, 2018)

 

Interessante (internationale) websites vanuit christelijk / wetenschappelijk perspectief:

Christ and popculture https://christandpopculture.com/

Christians in the Visual Arts https://civa.org/

The Rabbit Room https://rabbitroom.com/

Decent Films http://decentfilms.com/

Screen Fish https://screenfish.net/

ArtWay https://www.artway.eu/

Popculture and Theology https://popularcultureandtheology.com/

The Journal of Religion and Popular Culture https://www.utpjournals.press/loi/jrpc

Association of Scholars of Christianity in the History of Art https://www.scholarschristianityhistoryart.org/

Lees ook het interview met Wouter van Grootheest op de I&K-website!