Kunst is een prachtig vormingsmiddel. Elk kunstwerk heeft een boodschap en elk kunstwerk roept een emotie op. In elk kunstwerk spreekt een geloof; er is niet zoiets als neutrale kunst. De Blauwe Koepel wil kunst en filosofie dienstbaar maken aan vorming en onderwijs. Op 18 september is de startdag, zie uitnodiging. Hoofdstrategie is samenwerking; samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en docenten. Wil je een kunstenaar in de les, les ideeën, samenwerken met collega’s en wetenschappers dan kan De Blauwe Koepel een goed voertuig zijn. Opgeven bij A. de Visser, arjandevisser@online.nl. De hoeveelheid plaatsen is beperkt dus meld je tijdig aan!

Meer informatie over De Blauwe Koepel