Leeskring maakt van docent weer leerling

“Een goede leraar leert je ook buiten de lijntjes kleuren”, is een uitspraak van hoogleraar Onderwijspedagogiek Gert Biesta. Tot eind vorig jaar was Biesta hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en is nog steeds hoogleraar aan de Brunel Universiteit in Londen. Zijn drieslag: Kwalificatie, socialisatie en personificatie leidde tot een herontdekking van de betekenis van de pedagogiek in het onderwijs en is terug te vinden in tal van gesprekken binnen het onderwijs en in vrijwel alle beleidsdocumenten binnen de hele sector.

Leeskring
Zijn werk inspirerend, diepgaand maar ook pittig om te lezen. In 2020 was dit de aanleiding om een leeskring op te zetten op de CHE rond Biesta’s boek: De terugkeer van het lesgeven (2018). Dat was een succes en daarom herhalen we het in 2021/2022. Het gaat concreet om drie sessies van twee klokuren, met de mogelijkheid fysiek of digitaal aan te haken. Ook Biesta zelf wil via Teams aanhaken vanuit Londen en we kunnen hem rechtstreeks vragen stellen. Leden van het I&K netwerk zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze sessies.

Planning (onder voorbehoud) en aanmelding.

Datums sessie 1 (van 15-17u): fysiek op CHE

 • Woensdag 27 oktober 2021 (1)
 • Maandag 15 november 2021 (2)
 • Dinsdag 7 december 2021 (3)
 • Maandag 17 januari 2022 (optioneel bijeenkomst 4)

Sessie 2 (van 15-17u): online in MsTeams

 • Dinsdag 1 februari 2022 (1)
 • Woensdag 16 februari of (2)
 • Woensdag 23 februari (2) afhankelijk van de vakantie van de deelnemers (Voorjaarsvakantie noord: 19-27 feb. | midden: 26 feb. tot met 6 maart)
 • Dinsdag 15 maart (3)
 • Maandag 25 april (optioneel bijeenkomst 4)

Per serie kunnen maximaal acht collega’s deelnemen. Je kunt je aanmelden bij de CHE-academy (academy@che.nl  voor 30 september.

Wat het oplevert
Collega’s die vorig seizoen aan de eerste leeskring rond hetzelfde boek deelnemen vertelden o.a. het volgende.

 • “Het was al langere tijd een wens om mij te verdiepen in het werk van Biesta, maar daar kwam het niet van. De leeskring bood me daartoe ineens de kans”.
 • “Het is echt een oase binnen mijn eigen werklandschap dat als ‘dor’ wordt ervaren als het gaat om het verkennen en verdiepen in pedagogische kwesties”. “Binnen onze opleiding hebben we het nooit over dit soort onderwerpen”. “Prettig om collega’s van andere opleidingen en hun ideeën te leren kennen”.
 • “Biesta raakt op treffende wijze het hart van onze core-business en geeft als derde weg kleur en inhoud aan een route die we met studenten in zouden moeten slaan. De beroepsvelden vragen dat ook van ons”.
 • “Tja, Biesta, toch wel een fenomeen waar we niet omheen zouden moeten willen”. “Het boek gaf me een uitdaging om op een hoger abstractieniveau te lezen en te denken….. Door met elkaar in dialoog te gaan, maak je de vertaalslag om theoretische exercities te verbinden met de praktijk”.

Format
Het format voor de bijeenkomsten is georganiseerd rondom de hoofdstukken van het boek. De eerste keer is er een verkenning van het gedachtegoed en de twee volgende keren gaan we te werk aan de hand van onze eigen casuïstiek.

Leo van Hoorn (lvhoorn@che.nl)  en Hans Bakker (jjhansbakker@gmail.com)  leiden de sessies. Voor meer informatie kun je contact met hen opnemen.