Vanuit de Stichting Christelijke Filosofie zijn er twee e-books gepubliceerd. Het gaat om de volgende uitgaven:

Het boek van Stafleu geeft een uitgebreid en gedegen overzicht van het filosofisch denken vanuit christelijk perspectief. Het behandelt natuur en vrijheid als twee polen in de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij laat zien hoe deze tegenstelling vanaf de zeventiende eeuw de westerse wijsbegeerte beheerst. Lees meer.

Het boek van Haan kan vooral interessant zijn voor docenten economie. Waarheid en wijsheid in de economie is een bundeling van bijdragen genoemde auteur. Hij schrijft in het voorwoord dat de essays “vragen en voorvragen aan de orde stellen waarvan de economische theorie zich zelf niet per se rekenschap geeft en die toch met de economie alles te maken hebben”.

Verder zijn in de digitale bibliotheek vele artikelen, redes en boeken te vinden die allemaal gratis te raadplegen zijn. Nieuwsgierig? Kijk gerust eens rond in de digitale bibliotheek!