Het online platform Weetwatjegelooft.nl (WWJG) biedt gratis videolessen over vragen als: ‘Wie zijn wij als Gods schepsel?’, ‘Hoe zit het met Gods leiding in je leven?’, ‘Wie is God de Drie-ene?’, ‘Hoe vergeeft God?’ maar ook over onderwerpen als geloof & evolutie of de Reformatie. De video’s zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor Godsdienst, Maatschappijleer of Geschiedenis. 

Met regelmaat organiseert Weetwatjegelooft.nl studiedagen en cursussen die interessant kunnen zijn voor docenten, zoals ‘En de mens zag dat het perfect was?’ over kiembaanmodificatie op 20 november 2019 of ‘En God zag dat het goed was. Over christelijk geloof en evolutie’ op 29 november 2019.
Op de website vindt u het uitgebreide aanbod.

In september en oktober 2019 organiseerde Weetwatjegelooft.nl colleges voor scholieren, in samenwerking met Pieter Zandt Scholengemeenschap en Greijdanus College. Zo’n 50 leerlingen en docent-begeleiders uit de bovenbouw van HAVO en VWO namen deel aan een serie van vier collegemiddagen met als thema: Laat je uitdagen! De colleges werden gegeven door Jeroen de Ridder (Kunnen we God wel kennen?), Arnold Huijgen (Versta je wat je leest?), Robert Doornenbal (Sporen van God in andere religies) en Bernhard Reitsma (Christelijk geloof en Islam). Vier boeiende colleges waarin de leerlingen konden proeven aan theologie studeren, die werden afgesloten met gezamenlijk eten. Lijkt u dit ook wat voor uw school of sectie? Neem dan contact op via info@weetwatjegelooft.nl