Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

 

Wat biedt het I&K?

  • Contact met collega's
  • Filmpjes
  • Ideeën voor lesmateriaal
  • Netwerk van christelijke scholen
  • Verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • Voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • Uitnodigingen voor studiedagen en conferenties

Maandelijks gratis lestips en materialen!

Agenda

Er zijn op dit moment geen events gepland

Leeskring rondom “De slag om het hart” van dr. H. Paul

Het I&K organiseert een leeskring rondom het boek 'De slag om het hart' van dr. H. Paul. Het veelbesproken boek gaat in op de thematiek van secularisatie, maar dan vanuit een geheel nieuwe invalshoek. In dit artikel kunt u een voorproefje krijgen van de inhoud van...

Nieuws

(online) Themadag Kruis of Ka’aba?

Het doel van dit project was om leerlingen te laten nadenken op welke manier zij zich verhouden tot mensen met een andere godsdienst, in het bijzonder de moslims. We schrikken vaak van hun harde toon en onvriendelijke uitspraken. Ook vinden we het van belang dat...

Lesidee

Geschiedwetenschap en christelijk geloof, een dieptepeiling

Geschiedwetenschap en christelijk geloof, een dieptepeiling In het blad Sophie staat een artikel voor geschiedenisdocenten en iedereen die zich interesseert in geschiedschrijving van Guus Labooy. Belangrijke  vragen komen aan de orde. Als eerste: is het vereist om af...

Verdieping

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktmeesters I&K Netwerk

Marja van de Lagemaat-Maaskant

Adriaan Klippel

marktmeester@ienknetwerk.nl