Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van lesmateriaal in het christelijk voortgezet onderwijs

Lesideeën Vorming

Verdieping en inspiratie

What if Learning

Op de website What if learning vind je voorbeelden van hoe je jouw vak kunt verbinden met een christelijke visie. Daarbij ook veel aandacht voor vormende aspecten.

Woord en Daad

De hulporganisatie Woord en Daad biedt veel mogelijkheden om met leerlingen na te denken over de vragen rond gerechtigheid, armoede en onze christelijke opdracht.

Hij is een zij

In dit programma van de EO wordt ingegaan op de vragen rond transgender.

Filmpjes

James Kennedy gaat hier kort in op het idee van populisme en hoe het zich verhoudt tot de christelijke waarden.

Corrie ten Boom vertelt vanuit haar levenservaring “God gebruikt zelfs onze fouten”.

Jeroen de Ridder vertelt over zijn ervaringen in zijn studietijd. “Geloven is eigenlijk heel raar”.