In het augustus nummer van het tijdschrift “Sophie” stond een artikel van Bram de Muynck en Piet Murre. Zij leggen uit wat we in de Nederlandse context van de inmiddels bekende Brits-Amerikaanse pedagoog David Smith kunnen leren.
De komende tijd verschijnt het boek “Geloven in lesgeven. Didactiek als christelijke praktijk”, de Nederlandse vertaling van “On Christian teaching” bij Buijten & Schipperheijn. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we daar uitgebreid aandacht aan besteden.
Het bijgevoegde artikel van Sophie geeft alvast een mooie inleiding in het denken van David Smith. Lees het artikel hier.