Een uitgebreid dossier met een prachtige podcast met Prof. Didier Pollefeyt, professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. “God is Liefde? Klopt. Maar het resultaat van Gods liefde is dat mensen ook vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, o.a. om naar elkaar om te kijken. Bijvoorbeeld tijdens de ingrijpende coronacrisis. Zoals het voor de geneeskunde altijd weer de taak is mensen beter te maken, is het de taak van christenen om in elke tijd weer duidelijk te maken Wie God is en hoe Hij met mensen handelt. ” Bekijk het dossier

Op de site grotevragen.nl is zijn artikelen gewijd aan wat het coronavirus ons leert. Zeer de moeite waard om te lezen, voor persoonlijke verdieping maar ook als gespreksstof met leerlingen. ook in op vragen rondom crises.