Nooit eerder was het conservatieve gedachtengoed zo populair onder jongeren. En sinds de corona-crisis lijkt het sterker te worden; christelijke jongeren zoeken aansluiting bij rechtse partijen als FvD en nieuwe rechtse partijen omarmen op hun beurt de cultuur van het christendom. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En hoe denken jongeren in jouw klas over thema’s als immigratie, duurzaamheid, abortus enz. De documentaire van het programma Tegenlicht biedt gespreksstof genoeg.