Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van lesmateriaal in het christelijk voortgezet onderwijs

Lesideeën Wereldburgerschap

Verdieping en inspiratie

Schools500reformation

Op de website http://www.schools500reformation.net/ vind je een overzicht van christelijke scholen in Europa en wereldwijd. Je vindt er webadressen en hebt de mogelijkheid een project te starten met een christelijke school elders in de wereld.

Eureca

Op de website van Eureca vind je onder de kop “Conferences” veel lesmateriaal en thema’s die betrekking hebben op christelijk onderwijs in Europa. Er is jaarlijks een conferentie van docenten en onderwijskundigen uit de hele wereld. Een goede gelegenheid om collega’s van christelijke scholen elders in de wereld te ontmoeten.

Column over vooroordelen, buitenkant en uitwisselingen.

Vanuit mijn lokaal, gelegen aan de voorkant van ons schoolgebouw, kijken mijn leerlingen graag naar buiten en becommentariëren dan tijdens het middageten de diverse personen die langs komen lopen. En aangezien we met heel wat scholen samen op één LeerPark bivakkeren in Dordrecht, komen er heel veel leeftijdsgenoten van allerlei pluimage langs gewandeld.

Het negatieve commentaar van mijn christelijke, grotendeels uit reformatorische kerken afkomstige leerlingen is dan ook niet van de lucht. Vanuit het veilige bastion op de eerste verdieping, gezellig met de hele groep, worden vooral de “buitenlanders” flink negatief op de korrel genomen. Daar na lezen we met elkaar uit de Bijbel en besluiten we de maaltijd met gebed.

Het nadeel van één homogene populatie leerlingen is dat je je veilig voelt in je eigen sfeer en geen behoefte hebt om andere mensen als gelijkwaardige schepsels van God te zien. We belijden dat we allemaal dezelfde zondaren zijn die zonder Gods genade niets goeds kunnen voortbrengen. Maar in de praktijk voelen mijn leerlingen zich zeker niet gelijkwaardig aan een Turks meisje dat langsgelopen komt. Ze kunnen niet verder kijken dan het zwarte hoofddoekje. En dat raakt mij enorm.

De enige manier om jongeren te leren dat onder de hoofddoekjes of achter de piercings ook gewone mensen schuilgaan, is dat ze die andere mensen leren kennen. En daar is mijn drive voor internationale uitwisselingsprojecten.

Als jongere heb je dan geen keus. Je draait een week mee in een gezin elders met totaal andere gewoonten, ander voedsel, andere taal en je ziet dat al je eigen vanzelfsprekendheden helemaal niet zo gewoon zijn voor een ander. Omdat je van je gastgezin afhankelijk bent en je graag een goede band wilt met je buddy, zet je je positief in. Dat opent ogen voor eigen vooroordelen, voor eigen zegeningen. Dat leert je om verder te kijken dan de eerste buitenkant. Te zien dat er inderdaad ten diepste geen betere of slechtere soorten mensen zijn, ze zijn alleen anders. Alleen vanuit die houding zullen we het evangelie verder kunnen brengen, zonder de werking ervan te vertroebelen door onze houding. En is dat niet ons hoogste doel? Dat onze leerlingen vanuit een levende relatie met Christus, de goede boodschap van genade verder brengen, zonder angst, zonder hoogmoed en vol mededogen.

 

Filmpjes

Een interview met David Smith over christen en cultuur

Marktmeeter I&K Netwerk
M. van de Lagemaat-Maaskant
marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat I&K Netwerk
Annet de Bie – Timmer
Secretariaat@ienknetwerk.nl