ONLINE LESGEVEN & AFSTANDSONDERWIJS

Bekijk alles lesideeën, materialen en tips! Wil je zelf materialen hier laten plaatsen? Stuur het in via marktmeester@ienknetwerk.nl. Vermeld in elk geval het vak, het leerjaar en de tijdsduur (bij benadering). We proberen het materiaal binnen een dag te plaatsen.


Vakken

 

Aardrijkskunde

Bingo! Een afwisseling tijdens de online lessen

Inspiratie, uitlegfilmpjes en meer

KNAG-tips en materialen m.b.t. afstandsonderwijs

Online lessen (Woord&Daad) over onrecht + gespreksvragen

Rekenen met de ecologische voetafdruk (i.c.m. wiskunde)

Videolessen en animaties m.b.t. examenonderwerpen

ANW

Opdracht WeVo Geloof&Wetenschap

Geschiedenis

Lesmateriaal over Pandemieën in de geschiedenis

Godsdienst

Identiteitsplein over corona en levensbeschouwing; opdrachten en ideeën

In gesprek over vergeving en Corrie ten Boom

Engels

Simon Khorolskiy en zijn gebed om te mogen leven

Nederlands

Duits

Crazy 99 – Deutsch macht Spass! 

Frans

Debatteren in het Frans (ook voor afstandsonderwijs)

Luisteroefeningen en werkwoorden (verschillende niveaus)

Vervangende opdracht literatuur

CKV

Museumcollecties digitaal toegankelijk

Biologie

Film en opdrachten over orgaandonatie

Het coronavirus in je les

Natuurkunde

Opdracht WeVo Geloof&Wetenschap

Scheikunde

Wiskunde

Rekenen met de ecologische afdruk 

Muziek 

Muziekles voor iedereen

Simon Khorolskiy en zijn gebed om te mogen leven

Beeldende Vorming

Speciale tekenopdracht Tijdsbeeld

Lichamelijke Oefening / BSM

Manier om gym (en niveaudifferentiatie) te doen via afstandsonderwijs

VMBO

Schrijf een brief aan een oudere


Tips & sites

Audio en video opnemen en bewerken in PowerPoint

Digitaal (examen)opgaven oefenen

Digitaal toetsen

Digitale vragenlijsten en toetsen

Handleiding en tips bij werken met Teams

Flipping the classroom – video-instructie

Identiteitsplein over corona en levensbeschouwing; opdrachten en ideeën

Screen cast-o-matic

Tips voor afstandsonderwijs

Wikiwijs – Lesmateriaal maken

20 succesfactoren voor afstandsonderwijs


Gratis methodematerialen 

Bekijk ook de gratis digitale materialen, instructievideo’s etc. van de bekende uitgeverijen:

Malmberg

Noordhoff 

ThiemeMeulenhoff


Tips voor thuis

Voor ouders

Bijbels opvoeden

Kennisplatform Leren

Luisterboeken