Binnen de vakgroep Engels op het Wartburg College, locatie Guido de Brès, zijn we al een tijd aan het nadenken hoe we identiteit in onze lessen kunnen verwerken. Het probleem waar we als onderbouwdocenten tegenaan lopen is dat de methode die wij gebruiken (Stepping Stones) seculier van karakter is. Veel teksten in het boek promoten een ik-gerichte-levensstijl, waarbij leerlingen zoveel mogelijk moeten genieten en vooral succesvol moeten zijn. Als reformatorische docenten willen we een ander geluid laten horen in onze lessen.

Gedurende en na afloop van deze lessenserie hebben wij de leerlingen gevraagd hoe zij deze lessen hebben ervaren. Veel leerlingen gaven aan dat deze lessen meerwaarde boden ten opzichte van de lessen gebaseerd op de methode. Als docenten konden wij merken dat de leerlingen enthousiast reageerden op de onderwerpen die wij aanboden en zelf actief aan de slag gingen en zelf buiten de les met de inhoud van de les bezig waren. Tijdens deze serie was Engels de doel- en voertaal.

Het onderwerp van één van de lessen was “random acts of kindness”. We begonnen deze les met de dagopening waarbij we lazen uit Johannes 13 vers 1-15 waarin Jezus de voeten van Zijn discipelen wast en hen de opdracht geeft om zelf ook dienstbaar te zijn in deze wereld. In het bijbehorende klassengesprek vroegen we de leerlingen of ze in de achterliggende vakantie ook iets voor iemand anders hadden gedaan. Het bleef akelig stil. “Waarom zouden we dat doen?” was de vraag die gesteld werd in verschillende klassen.

Na het tonen van een videofragment waarin mensen kleine spontane handelingen van liefdadigheid toonde aan de medemens realiseerden de leerlingen zich wat de uitwerking van een kleine daad kan zijn. Nadat we dit klassikaal besproken hadden gingen de leerlingen in groepjes zelf aan de slag om een lijst met uitvoerbare ideeën te maken. Deze lijsten werden op A3 papier in het lokaal opgehangen. Elke keer als leerlingen het lokaal binnenkwamen zagen ze deze lijsten hangen en werden ze herinnerd aan de actiepunten en konden zij uitgevoerde acties afvinken. Gedurende de twee weken werden leerlingen steeds enthousiaster om hun lijst af te vinken en deelden zij waardevolle ervaringen met ons als docenten en elkaar.

Toen de twee weken voorbij waren hebben de leerlingen in een presentatie hun twee meest waardevolle “acts of kindness” gepresenteerd. Een aantal voorbeelden zijn: het bezoeken van eenzame ouderen, het sturen van kaarten zieke gemeenteleden, het helpen van medeleerlingen met het huiswerk en docenten met het halen van koffie en het schoonmaken van het lokaal…

Marco de Raaf & Rens Toes

Bekijk het lesmateriaal