Naar aanleiding van de tragische dood van een zwarte man die overleed tijdens zijn arrestatie door de politie, braken er hevige rellen uit in Minneapolis – St. Paul (USA). De rellen verspreidden zich razendsnel naar andere steden in de VS, passeerden grenzen en bereikten ook Nederland. Het thema ‘racisme’ staat ineens weer volop in de belangstelling. Steden zijn de plaatsen van protest en rellen, al dan niet gedoogd. Bevestigen ze daarmee dat het ‘poelen van verderf’ zijn? Of juist dat gerechtigheid begint in steden?

John Piper, dominee in Minneapolis, schreef een gebed voor ‘zijn stad’: Minneapolis. Het biedt mooie aanknopingspunten om met leerlingen door te spreken over de rol van het christendom / christenen in de stad. Hoe was dat vroeger? Waarom verlaten zoveel christenen in het westen de steden? Wat zegt de Bijbel over steden? En wat kunnen we leren van Jezus, die een groot deel van Zijn leven in de steden doorbracht?

Bij het gebed van John Piper zijn een aantal gespreksvragen geformuleerd. Deze kunnen naar keuze worden gebruikt, uitgebreid of veranderd. Bekijk het materiaal, inclusief het volledige gebed van John Piper, wat ook te beluisteren is met daarbij de volledige Engelstalige tekstversie.

 

Bijdrage van A.C.M. Klippel, docent Aardrijkskunde, CSG Prins Maurits