Het lesidee staat al enige tijd op de I&K-website, maar we halen hem graag nog eens tevoorschijn: een mooi┬ávoorbeeld van hoe je leerlingen kunt laten nadenken over maatschappelijke thema’s als vervuiling, verantwoordelijkheid en de eigen omgeving. Prima geschikt (te maken) voor onderwijs op afstand!

Bekijk het lesidee ‘Een schone straat’

Het lesidee is van Johan de Gooijer, docent biologie en Agora-trainer op Greijdanus, Hardenberg.