David Kinnaman beschrijft in zijn boek ‘Faith For Exiles. 5 ways for a New Generation to Follow Jesus in Digital Babylon’ waar jongeren met een christelijke achtergrond in hun leven mee te maken krijgen.

Een (mail)project met buitenlandse collega’s levert gegarandeerd inspiratie en vriendschappen op!

Afgelopen oktober was ik in Hongarije voor de International Educational Leadership Conference van ACSI. Vanuit één van de organisatoren (Roslyn Barnes) kwam de vraag of ik mee wilde doen aan een mailsessie met christelijke collega’s uit verschillende landen.

We lezen elke week een hoofdstuk uit het boek van Kinnaman en bespreken onze ervaringen en vragen. Het is heel bijzonder om je verbonden te weten met een collega in Hong Kong, die nu moeilijke tijden meemaakt. Het is ook bemoedigend om te lezen over docenten in Maleisië en Canada die leerlingen hebben die dezelfde vragen over geloofszaken hebben als mijn leerlingen.

Het motiveert mij enorm om samen een boek te lezen over het begeleiden van leerlingen om Jezus te volgen, terwijl we in ballingschap leven. Ik word er ook weer bij bepaald dat onze Nederlandse scholengemeenschappen zeer gezegend zijn; we krijgen gewoon subsidie van de overheid. In Roemenië bijvoorbeeld, krijgt een christelijke school een gebouw toegekend waar het dak van lekt en de leerlingen om de plassen water heen lopen om naar hun lessen te gaan.

Als ballingen wordt het meer en meer belangrijk om elkaar te bemoedigen, versterken en voor elkaar te bidden. Ook al wonen we mijlenver uit elkaar.

Deze bijdrage is van Eunice Lammers, Ichthus College.