Toelichting bij het lesmateriaal

Op deze website is een grote verscheidenheid aan materiaal te vinden. De relatie tussen het christelijk geloof en het vak kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Je kan verbinding leggen met de christelijke filosofie en begrippen als wereldbeeld, Bijbelse noties als schepping, zondeval en verlossing verbinden met je vak en de werkelijkheid. Een voorbeeld hiervan is het project Romantiek.

Verder kunnen binnen de vakken vanuit actuele thema’s zoals duurzaamheid, globalisering vluchtelingenproblematiek, verhouding tussen arm en rijk, voortgaande invloed van de techniek, media en dergelijke verbindingen gelegd worden met Bijbelse noties. Een voorbeeld hiervan is het project Zorg voor de aardbol.

Ook kan je binnen je vak stilstaan bij de christelijke cultuur en bijvoorbeeld een christen kunstenaar uitnodigen in de les of nadenken over de christelijke wortels van onze westerse samenleving. Daarbij komen soms ook ingewikkelde zaken langs. Gebeurtenissen in heden en verleden waar het christendom geen fraaie rol gespeeld. Ook dat is goed om met leerlingen aan de orde te stellen.

Daarnaast zien we collega’s die in hun vak over hun persoonlijk geloof willen praten of bijvoorbeeld naar een thema kijken en aan leerlingen vragen “what would Jesus do”.

Tenslotte: wat zijn nu eigenlijk onze idealen als het gaat om onze leerlingen? Wat hopen we voor onze leerlingen? Dat hun schoolperiode mag bijdragen aan de vorming van hun eigen identiteit en dat zij ernaar verlangen hun weg als christen door het leven te gaan, een leven in geloof, hoop en liefde. Ook voor dit leven als christen biedt deze website inspiratie. Door met leerlingen de school uit te gaan en iets te betekenen voor ouderen of vluchtelingen. Door tijdens een studiedag na te denken over wat het betekent om als christen op verantwoordelijke posities in de maatschappij te staan. Maar ook door met elkaar in gesprek te gaan over wat de moderne media met jou doen. Dit en nog veel meer vind je op deze website.

Op deze website is niet gekozen voor één benadering. Juist in de diversiteit schuilt de kracht van het onderwijs. Elke docent zal zijn lessen vormgeven op een manier die bij hem past. We hopen wel dat deze website inspireert om opnieuw na te denken over hoe jij dat als docent doet. En op zoek gaat naar de gouden momenten in jouw lessen. Je kunt ze niet zelf maken maar de keuze van de onderwerpen van je les kan er wel aan bijdragen dat ze ontstaan.

We realiseren ons dat er een diversiteit aan websites wordt aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de docent om daarin keuzes te maken die passen bij zijn persoonlijke identiteit en bij de identiteit van de school.

Nodig een gastspreker uit

Een gastspreker uitnodigen in de les is een mooie manier om leerlingen aan het denken te zeten. Het delen van een persoonlijk verhaal kan leerlingen erg aanspreken. Bovendien geeft het leerlingen inzicht in de zaken die spelen in de maatschappij of in het leven van mensen. Vaak is er een verbinding te maken met de lesstof. Op de website van Forum-C is staat een lijst sprekers die regelmatig een bijdrage leveren aan discussies en gastlessen op scholen. www.forumc.nl.

Een andere mogelijkheid is het aanleggen van een database van ouders van leerlingen die bereid zijn een bijdrage te leveren aan bepaalde lessen. Vaak vinden ouders dat erg leuk om te doen en zij brengen heel diverse evaringen mee.

Tenslotte: heb je zelf ervaring met een gastspreker en zou je die willen aanraden aan je collega’s? Geef het door en deel je ervaring! Beschrijf kort over welk thema deze spreker een bijdrage heeft geleverd en hoe de leerlingen nhet ervaren hebben.

 

Boeken die ons inspireren

Er zijn veel websites waar je studiemateriaal kunt vinden om je verder te verdiepen in de achtergronden van de verbinding tussen de christelijke identiteit en de vakken. Enkele voorbeelden.

Op het compendium van Driestar Educatief is heel veel studiemateriaal te vinden rond het thema “Christelijk leraarschap”. Daarbij ook veel aandacht voor identiteit in de vakken.

 

 

 

Marktmeesters  I&K Netwerk

M. van de Lagemaat-Maaskant

A.C.M. Klippel

marktmeester@ienknetwerk.nl