Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van lesmateriaal in het christelijk voortgezet onderwijs

Lesideeën Engels

Verdieping en inspiratie

What if Learning - Foreign / Second Language

Op de website What if learning vind je onder het kopje “arts” voorbeelden van hoe je jouw vak kunt verbinden met een christelijke visie.

Christianity today

Christianity today een website met artikelen en nieuws uit de Engelstalige christelijke wereld. Veel artikelen en filmpjes zijn geschikt als lesmateriaal voor lezen en luisteren.

Open doors

Op de site van Open Doors indrukwekkende verhalen en video’s over vervolgde christenen wereldwijd. Voor video’s : zie ressources. Bruikbaar bij luisteren.

Filmpjes

Martin Luther King met zijn toespraak “I have a dream”.

Hoe je dit filmpje kan inzetten om met leerlingen door te praten over wat jouw waarde als mens bepaalt lees je bij  lesideeën “Butterfly-les”.

Hoe je dit filmpje kan inzetten om met leerlingen door te praten over wat jouw waarde als mens bepaalt lees je bij  lesideeën “Butterfly-les”.

Marktmeeter I&K Netwerk
M. van de Lagemaat-Maaskant
marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat I&K Netwerk
Annet de Bie – Timmer
Secretariaat@ienknetwerk.nl