Kerkstrijd in Duitsland: Hitler en de Bekennende Kirche

Nu de strijd tussen Rusland en Oekraïne in alle hevigheid woedt, komt ook de vraag naar de rol van de kerk boven. Welke rol speelt de Russisch-Orthodoxe kerk in deze oorlog? En hoe was dat in de Tweede Wereldoorlog. In een boeiende PowerPoint wordt uitgewerkt hoe...

Wetenschapsorientatie

Wie weet nog waar de afkorting ANW voor staat? Na de teloorgang van het vak Algemene Natuurwetenschappen ontstonden allerlei vormen waarin waardevolle elementen ervan werden voortgezet. Op de Jacobus Fruytier ging een nieuw vak Wetenschapsoriëntatie (Won) van start...

Lesidee Bede aan de zee

Velen kennen Khaled Hosseini van De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen. Naast deze bekende romans heeft Hosseini ook een kort verhaal geschreven over een vader die met zijn jonge zoontje Marwan uit Syrië vlucht, Bede aan de zee. Dat boek is heel geschikt voor...

Project Bijbels rentmeesterschap

Op de Passie in Wierden krijgen de leerlingen uit 3 havo gedurende negen weken een hele dag les rondom het Bijbelse concept rentmeesterschap. Gedurende die periode krijgen ze van acht vakken een uur minder les in de week en de vrijkomende tijd wordt dus gebruikt voor...

Geschiedenisles over Oekraïne

Zelden is een geschiedenisles meer relevant dan wanneer het verleden het heden raakt. Het zou dus een gemiste kans zijn om niet uitvoerig stil te staan bij de oorlog in de Oekraïne nu. Het idee achter de les is om de leerlingen een beeld te geven van de historische...

Lessen uit Code kattenkruid

Recent heeft een student van de lvo-Nederlands een mooie les ontworpen over euthanasie, een belangrijk thema om over na te denken. Oude dorpsgenoten, zieke buren, terminale patiënten – iedereen, ook vo-leerlingen, kent wel voorbeelden waarbij het onderwerp ter sprake...