De tragische dood van Georg Floyd bracht een stroom aan nieuws op gang. Maar niet alleen dat. Er komen bewegingen op gang die op veel plaatsen al latent aanwezig waren: op scholen, in de maatschappij maar ook in de kerk. 
Het Calvin Institute of Christian Worship houdt zich bezig met met de ‘study and renewal of worship’. In een uitgebreid artikel wordt beschreven dat het christelijk gedachtegoed lange tijd steeds meer mono-cultureel (‘westers’) is geworden en steeds verder weg is gegroeid bij de oorspronkelijke culturele diversiteit van Pinksteren. Dat heeft grote consequenties en verdient doordenking. Zeer lezenswaardig en inspirerend artikel, ook voor de dagopening!