Goed en kwaad in de economie (Roel Jongeneel)

Onlangs was de Tsjechische econoom Thomas Sedlacek in Nederland op bezoek voor een lezing. Hij schreef een boeiend boek over “De Economie van goed en kwaad” (in Nederland uitgegeven door Scriptum). Op verrassende wijze laat het zien dat economie en moraal gedurende...

Lees meer

Leescirkel

Sinds 2011 is de Leescirkel een onderdeel van het V6-curriculum Literatuur in de lessen Nederlands op het Ichthus College in Veenendaal. Een format dat zich uitstekend leent voor de verwerking van de literatuur. Het doel van de Leescirkels is dat de leerlingen zich...

Lees meer

Het boek van… Jan van Luik (PM)

Met veel genoegen heb ik de brochure gelezen van dr. Wolter Huttinga ‘Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk: Een theologie voor christelijk onderwijs’. Op 22 september jl. verscheen deze brochure als een tweeluik met ‘Mensen kunnen bloeien’, beiden uitgegeven...

Lees meer

Als leerlingen leerlingen spreken….

Sinds 2008 hebben Vwo 6 leerlingen van Greijdanus Zwolle jaarlijks een levensbeschouwelijk gesprek met Vwo 6 /5 leerlingen van andere scholen in Zwolle. Waarom willen dat? Hoe organiseren we dit? Wat gebeurt er dan. Soms moet je je eigen stad uit gaan om stadsgenoten...

Lees meer

Onderzoek Bijbelgebruik in het onderwijs

Onlangs publiceerde Verus de resultaten van het onderzoek naar de plaats van de Bijbel in het protestants-christelijk onderwijs. Onderzoeker Elsbeth Visser van Driestar educatief werkte mee aan het onderzoek. Het onderzoek is in opdracht van Verus uitgevoerd door de...

Lees meer

Vernieuwde website Teach Fastly

Op de website Teach Fastly zijn meer dan 70 nieuwe les ideeën geplaatst en daarmee komt het aantal lesuitwerkingen op 200. Hoewel opgezet voor de situatie in de VS kunnen ook Nederlands docenten inspiratie opdoen en voorbeelden vinden van de verbinding van hun les met...

Lees meer

Wereldburgerschap en identiteit

Een voorbeeld van een internationaal project waarbij leerlingen uit verschillende landen aan de slag gaan met het thema migratie is te vinden bij het volgende filmpje: "Migrants and refugees". In dit project komen heel veel zaken bij elkaar: meningsvorming, digitale...

Lees meer

Het boek van…Herman Oevermans (CHE)

Onlangs verscheen in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie de bundel Denken om shalom. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs  praktische filosofie centraal. Begin juni kwam de filosoof naar Nederland en sprak hij over de betekenis van Shalom...

Lees meer

Cursus voor digitaal project met ASCI-school

Vind je het leuk om een mail- of skype project te doen met een klas van een christelijke school elders in Europa? En vind je het prettig om daarbij begeleid te worden? En om samen met je begeleider en je collega van de school in het buitenland na te denken over het...

Lees meer

Marktmeester I&K Netwerk
M. van de Lagemaat-Maaskant
marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat I&K Netwerk
Secretariaat@ienknetwerk.nl