Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van lesmateriaal in het christelijk voortgezet onderwijs

 

Icon

Migratie en demografie in het Bijbelboek Ruth 57.61 KB 15 downloads

Lesidee om leerlingen aan de slag te laten gaan met de thema's migratie, demografie...

Icon

Aardrijkskunde landschap 12.19 KB 16 downloads

Les bij de unit over de reden waarom het landschap is zoals het is, en de interactie...
Icon

Aardrijkskunde kaarten en gerechtigheid 25.74 KB 18 downloads

In dit inspirerende verhaal op de website van 'Whatif' learning vertelt Aardrijkskundedocent...
Icon

Aardrijkskunde migratie 26.35 KB 13 downloads

In dit inspirerende verhaal op de website van 'Whatif' learning vertelt Aardrijkskundedocent...
Icon

Aardrijkskunde kaarten 12.32 KB 12 downloads

In dit inspirerende verhaal op de website van 'Whatif' learning vertelt Aardrijkskundedocent...
Icon

IJskappen in modellen 0.00 KB 26 downloads

De toekomst van de ijskappen door de bril van wiskunde. ...
Icon

Lessenserie_ De horrorreis van Joseph Nkunda 294.36 KB 8 downloads

In deze lessenserie Aardrijkskunde voor klas 2 wordt het onderwerp migratie aangesneden...
Icon

Brugklas aan de slag in het buurthuis 75.10 KB 19 downloads

Leerlingen van de brugklas gaan een ouderenmiddag voorbereiden. In groepjes werken...
Icon

VMBO-ers in actie tegen slavernij 15.00 KB 54 downloads

Een project waar nagedacht wordt over slavernij in heden en verleden. VMBO-ers volgen...
Icon

Expeditie naar Ethiopië 14.18 KB 18 downloads

Leerlingen van VMBO-3 gaan op expeditie naar Ethiopië. Dit project wordt voorbereid...
Icon

Project Globaland 30.21 KB 41 downloads

In dit project worden leerlingen van klas 2 aangespoord om na te denken over armoede...
Icon

Project vmbo Zorg voor de aardbol 1.62 MB 92 downloads

Project voor klas 1 'Zorgvol voor deze aardbol', waarin de leerlingen leren over...
Icon

Visies op evolutie 4.70 MB 46 downloads

De positie van evolutietheorie als de dominante visie binnen het examenprogramma,...
Icon

Earth Overshoot Day leerjaar 1 27.48 KB 18 downloads

Deze les voor leerjaar 1 is bedoeld als kennismaking met het fenomeen Earth Overshoot...
Icon

Earth Overshoot Day leerjaar 2 213.23 KB 9 downloads

Deze les voor leerjaar 2 is bedoeld als herhaling en verdieping van het fenomeen...
Icon

Earth Overshoot Day leerjaar 3 138.33 KB 10 downloads

Deze les voor leerjaar 3 is bedoeld als herhaling en verdieping van het fenomeen...

Verdieping en inspiratie

What if - Environment

Op de website What if learning vind je onder het kopje “Geography, Environment” voorbeelden van hoe je jouw vak kunt verbinden met een christelijke visie.

Week van de Schepping

Tijdens de Week van de schepping plaatse het RD dagelijks enkele verdiepende en opiniërende artikelen en fotoseries. Ook organiseerde de de Erdee Media Groep een debatavond met Landbouwminister Schouten. Heel goed materiaal waarvan gebruik gemaakt kan worden in de lessen bij thema’s als duurzaamheid, ecologie, ecosystemen, vergroening en verstening en klimaatverandering. 

Woord en Daad

Lesmateriaal rond het thema armoede, gerechtigheid en onze christelijke opdracht en veel andere lessuggesties. Woord en Daad biedt veel mogelijkheden voor ondersteuning bij projecten.

Ruimte voor de Rivier

Het project Ruimte voor de Rivier is formeel afgerond. De komende tijd komt het aan op evaluatie, onderhoud en doordenking van nieuwe vraagstukken. Het RD heeft enkele uitgebreide artikelen over dit dossier. Het gesprek met leerlingen kan bijvoorbeeld gaan over de relatie tussen ruimte voor de rivier en natuur (ecologie) en ruimte voor de mens en haar activiteiten (economie) anderzijds. Daar ligt een spanningsveld en dus aanknopingspunten voor gesprekken over duurzaamheid, rentmeesterschap, de plaats en rol van de mens etc. 

Just Care

Lespakketten rond het thema armoede en gerechtigheid, gratis te downloaden op just care.

Sustainable Development

Het is een beetje stil rondom de Sustainable Development Goals. Toch kun je er in de les veel mee. Of misschien moet je er gewoon iets mee. Kijk voor inspiratie naar dit voorbeeld

Filmpje over milleniumdoel 7, water. Te gebruiken bij de lespakketten van Just Care.

Filmpje over de bewustwording van de kosten van water.