Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

 

Wat biedt het I&K?

  • Contact met collega's
  • Filmpjes
  • Ideeën voor lesmateriaal
  • Netwerk van christelijke scholen
  • Verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • Voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • Uitnodigingen voor studiedagen en conferenties

Agenda

nov 07

I&K Tweedaagse 2019

7 november Tijd:14:00 - 8 november Tijd:13:30

Nieuws

I&K Tweedaagse ‘Burgerschap, vorming en identiteit’

Het I&K organiseert op 7&8 november een inspirerende Tweedaagse. Het centrale thema is Burgerschapsvorming en identiteit. Uitgangspunt is dat docenten tools in handen krijgen om in hun vaklessen aan de slag te gaan met dit actuele, complexe thema. Daartoe...

Lesidee

Earth Overshoot Day vanuit christelijke perspectief

Binnen de vakgroep aardrijkskunde op de Prins Maurits heeft 'identiteit' een vaste plaats op de agenda. Per jaar wordt een thema behandeld: van theoretische concepten tot praktische toepassingen in de les. Een voorbeeld is het opstellen van een lessenserie rondom...

Verdieping

Kerk en school in synergie

Een doorsnee donderdag in maart. Voor 50 leerlingen uit VWO 4 van het Ichthus College te Kampen, begint de dag heel anders dan normaal. In plaats van de gebruikelijke vakken, volgden ze workshops over de kern van het christelijk geloof. Leerlingen konden daarbij...

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktmeesters I&K Netwerk

Marja van de Lagemaat-Maaskant

Adriaan Klippel

marktmeester@ienknetwerk.nl