Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

 

Wat biedt het I&K?

  • Contact met collega's
  • Filmpjes
  • Ideeën voor lesmateriaal
  • Netwerk van christelijke scholen
  • Verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • Voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • Uitnodigingen voor studiedagen en conferenties

Maandelijks gratis lestips en materialen!

Agenda

Er zijn op dit moment geen events gepland

Leeskring rondom “De slag om het hart” van dr. H. Paul

Het I&K organiseert een leeskring rondom het boek 'De slag om het hart' van dr. H. Paul. Het veelbesproken boek gaat in op de thematiek van secularisatie, maar dan vanuit een geheel nieuwe invalshoek. In dit artikel kunt u een voorproefje krijgen van de inhoud van...

Nieuws

Vorming en christelijke identiteit bij LO

In de afgelopen jaren heeft onze sectie veel nagedacht over de doelen bij ons vak LO, en daarbij ook veel aandacht gegeven aan het thema vorming vanuit een christelijke visie. In ons vakwerkplan hebben we dat uitgewerkt. Eén van de kernthema's daarbij is dat de...

Lesidee

Geschiedwetenschap en christelijk geloof, een dieptepeiling

Geschiedwetenschap en christelijk geloof, een dieptepeiling In het blad Sophie staat een artikel voor geschiedenisdocenten en iedereen die zich interesseert in geschiedschrijving van Guus Labooy. Belangrijke  vragen komen aan de orde. Als eerste: is het vereist om af...

Verdieping

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktmeesters I&K Netwerk

Marja van de Lagemaat-Maaskant

Adriaan Klippel

marktmeester@ienknetwerk.nl