Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

 

Wat biedt het I&K?

  • Contact met collega's
  • Filmpjes
  • Ideeën voor lesmateriaal
  • Netwerk van christelijke scholen
  • Verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • Voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • Uitnodigingen voor studiedagen en conferenties

Agenda

nov 07

I&K Tweedaagse 2019

7 november Tijd:14:00 - 8 november Tijd:13:30
nov 14

GRIP-studiebijeenkomst Kunst

14 november Tijd:08:00 - 17:00

Nieuws

Reactie curriculum.nu op I&K-inbreng

Vanuit het platform curriculum.nu is een schriftelijke reactie gekomen op de deelname van het I&K als gesprekspartner. Het I&K heeft voorstellen ingediend en namens de deelnemende scholen handreikingen gedaan als bouwstenen voor het nieuwe concept wat...

Lesidee

Native speakers in de les (Frans)

Elke jaar nodigen we bij het vak Frans via de organisatie "Global guests" ongeveer 8 Franse studenten van Universiteit Wageningen uit. De studenten zijn de hele dag bij ons op school. Tijdens de lessen praten ze in kleine groepjes met onze leerlingen. De opzet is...

Verdieping

Licht en donker

Licht en donker verhouden zich tot elkaar als goed en kwaad. In oktober is de afwisseling tussen licht en donker in de natuur goed te merken. Het is dan echt gedaan met het heldere, later zachte, licht van de zomer. Een manier om de magische circulatie van licht en...

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktmeesters I&K Netwerk

Marja van de Lagemaat-Maaskant

Adriaan Klippel

marktmeester@ienknetwerk.nl