Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

♦ Wat biedt I&K

  • ideeën voor lesmateriaal
  • voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • filmpjes
  • verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • uitnodigingen voor studiedagen en conferenties
  • netwerk van christelijke scholen
  • contact met collega’s

Nieuws

Het Identiteitsplein is open

Bestaat er iets als christelijke wiskunde? Hoe kijk je als christen naar je leerlingen? Hoe ga je om met spannende situaties in de klas? Het zijn zomaar drie vragen die aan bod komen op Identiteitsplein. Dit nieuwe multimediale platform is op 8 februari 2019...

Lesidee

Geloven in klimaatwetenschap(pers)

Tijdens de module Klimaatverandering (VWO 5) kwam onder andere keer op keer de betrouwbaarheid van klimaatmodellen aan de orde. Omdat klimaatmodellen voor de toekomst, gebaseerd zijn op klimaatmodellen van het verleden (paleoklimatologie), zijn deze modellen...

Het boek van…

Kleine filosofie van de digitale onthouding

In zijn nieuwe boekje, Kleine filosofie van de digitale onthouding (2017) bezint de auteur Schnitzler zich – opnieuw – op de gevolgen van de digitale revolutie. Dit keer aan de hand van een sociaal experiment dat hij uitvoerde met studenten van de Bildung Academy in...

M. Van de Lagemaat-Maaskant  

A.C.M. Klippel

 

 

 

 

 

 

 

Marktmeesters I&K Netwerk
marktmeester@ienknetwerk.nl