Het ontwikkelen, samenbrengen en verspreiden van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief in het voortgezet onderwijs

♦ Wat biedt I&K

  • ideeën voor lesmateriaal
  • voorbeelden van vakoverstijgende projecten
  • filmpjes
  • verdieping van je vak- en achtergrondkennis
  • uitnodigingen voor studiedagen en conferenties
  • netwerk van christelijke scholen
  • contact met collega’s

Agenda

nov 02
nov 04

Studiedag Oorsprong

4 november Tijd:10:00 - 17:00
nov 08
Nieuws

Conferentie burgerschap, curriculum en internationaliseren

In het kader van de samenwerking tussen Driestar educatief en de Noordwes-universiteit (Potchefstroom, Zuid-Afrika) wordt er tweejaarlijks een colloquium belegd waarin het gaat over ‘onderwijzen en leren’. Dit jaar organiseren we gezamenlijk voor de tweede keer het...
Lees meer

Lesidee

Als leerlingen leerlingen spreken….

Sinds 2008 hebben Vwo 6 leerlingen van Greijdanus Zwolle jaarlijks een levensbeschouwelijk gesprek met Vwo 6 /5 leerlingen van andere scholen in Zwolle. Waarom willen dat? Hoe organiseren we dit? Wat gebeurt er dan. Soms moet je je eigen stad uit gaan om stadsgenoten...
Lees meer
Het boek van…

Het boek van… Jan van Luik (PM)

Met veel genoegen heb ik de brochure gelezen van dr. Wolter Huttinga ‘Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk: Een theologie voor christelijk onderwijs’. Op 22 september jl. verscheen deze brochure als een tweeluik met ‘Mensen kunnen bloeien’, beiden uitgegeven...
Lees meer

Marktmeester I&K Netwerk
M. van de Lagemaat-Maaskant
marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat I&K Netwerk
Secretariaat@ienknetwerk.nl